Algemene voorwaarden

1. De verkoper

Webwinkel Webkonijn.be is eigendom van Weblove Comm. V.  met maatschappelijke zetel te 8200 Brugge, Hertogenstraat 76
Ondernemingsnummer: BTW BE0676575097

2. Toepassing

Wanneer de klant zijn online bestelling bevestigt, verklaart deze akkoord gegaan te zijn met deze algemene voorwaarden. Enkel het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brugge bevoegd.

3. Beschrijvingen en foto’s op www.webkonijn.be

Weblove Comm.V. levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Weblove Comm. V. de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Weblove Comm. V.  kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaan uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De kleuren op de foto’s kunnen lichtjes afwijken van het origineel product. De instelling en kwaliteit van uw beeldscherm kunnen hier een rol bij spelen. Weblove Comm. V. is niet aansprakelijk voor eventuele gebreken aan de artikelen aangeboden op de site. In dergelijke gevallen richt u zich tot de desbetreffende fabrikant, adressen of andere gegevens kunnen bekomen worden via Weblove Comm.V. , bij dergelijke gevallen zullen wij onze artikelen controleren op dergelijke gelijkwaardige gebreken.

4. Prijzen

De prijzen vermeld op www.webkonijn.be zijn in euro, inclusief BTW en exclusief transportkosten. Weblove Comm. V. behoudt zich het recht om prijzen ten alle tijde aan te passen of te corrigeren. Weblove Comm. V.  is niet verantwoordelijk voor prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer, zet- of drukfouten en kan deze corrigeren ook na een bestelling.

5. Transportkosten

Wanneer een bestelling geplaatst wordt, doen we ons uiterste best om deze binnen de 3 à 4 werkdagen te bezorgen aan bPost (uitgezonderd op zon- & feestdagen). Je kan ervoor kiezen om thuis te laten bezorgen of zelf op te halen. Ophalen gebeurt op het vestigingsadres van Weblove Comm. V. Dit gebeurt na afspraak via emmy@webkonijn.be

Transportkosten van pakjes binnen België werden door Weblove Comm.V.  vastgesteld op 3,95 euro, op 8,95 euro voor Nederland. Past de bestelling in een envelop dan wordt deze aan het normale tarief verstuurd per post. 

Bestellingen vanaf 50 euro worden gratis verstuurd binnen België en voor Nederland bedragen de verzendkosten dan 4,00 euro. 

6. Bestelling

Nadat de klant de bestelling bevestigt en verstuurt, ontvangt deze een automatisch gegenereerde e-mail met bevestiging van zijn bestelling. Op deze bevestiging kan de klant opmaken of de betaling reeds volbracht werd of indien hij deze nog moet in orde brengen. De klant is verplicht de gegevens vermeld op deze bestelbon te controleren en Weblove Comm. V.  op de hoogte te brengen van eventuele fouten of gebreken.

7. Betaling

De betaling kan op volgende manieren tot stand gebracht worden:

  • via een online betaling op deze site met Visa, Mastercard, American Express of Bancontact.

Indien Weblove Comm. V.  na 14 dagen geen betaling ontvangen heeft, wordt de bestelling automatisch geannuleerd. Het spreekt voor zich dat de klant hiervan op de hoogte gehouden wordt.

8. Verzakingsrecht – retourneren

De klant heeft het recht af te zien van de verkoopovereenkomst en/of geleverde artikelen zonder betaling van boete of opgave van motief. Dit dient te gebeuren binnen de 14 kalenderdagen na levering van de producten. De verzenddatum geldt als controle.  De transportkosten voor het retourneren van deze artikels vallen ten laste van de koper.

Het is de verantwoordelijkheid van de koper ervoor te zorgen dat de producten veilig en beschermd zijn gebleven terwijl ze in uw bezit waren. Behandel de producten met zorg en retourneer ze in de staat waarin ze aan u zijn geleverd. Pak de producten zorgvuldig in.

Vervanging of terugbetaling kan pas plaatsvinden nadat alle terug te zenden producten door ons zijn ontvangen.

Weblove comm. V. betaalt u het complete aankoopbedrag exclusief verzendkosten (indien deze er waren) binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen terug. 

Als blijkt dat de goederen niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht zijn ontvangen dan wordt het aankoopbedrag exclusief de verzendkosten niet, of niet volledig terugbetaald. Het product blijft in dat geval uw eigendom. Op uw verzoek kan het product ook opnieuw naar u worden verstuurd, mits het betalen van de bijhorende verzendkosten.

Uitzonderingen op de gestelde voorwaarden:

Wanneer een product speciaal voor u gemaakt of veranderd is, heeft u logischerwijs geen recht op het verzakingsrecht van 14 werkdagen.

  • Deze uitzondering geldt ook voor bederfbare goederen of producten waarvan de verzegeling (seal) verbroken is of waarvan de verpakking werd geopend.
  • Wanneer een product zichtbaar gebruikt is of op andere wijze is beschadigd vervalt uw recht op teruggave van uw betaling.
  • Goederen moeten worden teruggestuurd naar het volgend adres:

Emmy Lagast
Webkonijn
Hertogenstraat 76
8200 Sint-Andries

9. Risico van verzending

Weblove Comm.V.  kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens het verzenden. Wij verpakken de producten op een dusdanige manier dat beschadigingen bijna onmogelijk zijn. Ieder pakje verstuurd met bPost is voorzien van een unieke barcode die online kan opgevolgd worden. Indien de klant problemen ondervindt met het ontvangen van zijn pakje, kan deze zich altijd wenden tot de transporteur met vermelding van deze unieke barcode.

10. Klachten

Klachten of betwistingen dienen binnen de 7 dagen na levering gemeld te worden per aangetekend schrijven op straffe van verval. In geval de klacht gegrond wordt bevonden is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkopen beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling.