Empowering ouderschap

Empowering ouderschap, een opvoedboek naar mijn hart

mpowering ouderschap is een boek die zowat de ouderschapsstijl omschrijft die ik persoonlijk graag hanteer en probeer te hanteren. Een stijl waarin je jezelf als ouder niet boven je kinderen zet maar ze als gelijkwaardig behandelt, een stijl zonder straffen en belonen waarin je als ouder vooral je kind leert omgaan met de wereld en niet alles voor hen oplost.